top of page

Szolgáltatásaim

Büntetőjog

Terhelti és sértetti képviselet büntető és szabálysértési eljárás valamennyi szakaszában.

Judge's Table
Smiling Handshake

Polgári jog

Tanácsadás, peres és peren kívüli képviselet, beadványok készítése, vagyoni és nem vagyoni károk érvényesítése, végrehajtási ügyek intézése, okiratok véleményezése. Tanácsadás és teljeskörű jogi képviselet családjogi ügyekben, mint házasság felbontása, gyermekekkel kapcsolatos ügyek, házassági vagyonjogi szerződések szerkesztése, ellenjegyzése.

Családjog

Házassági vagyonjogi és élettársi vagyonjogi szerződések, öröklési szerződés, tartási szerződés, végrendeletek készítése. Házassági bontóperekben való képviselet. Szülői felügyelet rendezésével kapcsolatos peres és nemperes eljárásokban való képviselet. Gyermekekkel való kapcsolattartás és tartásdíj meghatározásával kapcsolatos megállapodások, egyezségek elkészítése, peres jogi képviselet.

Insurance Agent
Contract Paper Signing

Cégeljárás

Cégalapítás, változásbejegyzési eljárás, cégiratok és eljárási nyomtatványok készítése. Társasági jog területén gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, egyesületek, alapítványok, szövetkezetek alapításával kapcsolatos eljárások. 

 

Szerződések készítése

Adásvételi-, csere- és ajándékozási szerződések, bérleti, vállalkozási, megbízási szerződések készítése, okiratszerkesztés.

Contract
Court Room

Munkajog

Munkaszerződések készítése, módosítása, véleményezése, peres képviselet munkaügyi vitában, tanácsadás. Munkaköri leírások és tájékoztatók készítése. Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok elkészítése. Átfogó munkajogi tanácsadás. Munkaügyi jogviták rendezésében való képviselelt. Munkaügyi szabályzatok elkészítése.

Szakterületek: Practices
bottom of page